พิธีไหว้ครู 2558

วันที่ 18 มิถุนาย พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสระลึกถึงบุญคุณบูรพาจารย์ และกราบไหว้บูชาครู โดยประธานในพิธีคือ นายอำพร  ทวรรณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนและกองทุนหมู่บ้าน ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย… ชมภาพ

คลิกชมภาพเพิ่มเติมที่นี่