กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสี 2559

รวมภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดคือ นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

1 2 3 4