กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดกีฬาสี 2559

รวมภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน ประธานในพิธีเปิดคือ นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายซับประดู่

1 2 3 4