อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.)

วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ที่่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.)  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียน อสร. และ อย.น้อย จำนวน  30  คน  และมีโรงเรียนที่เข้าอบรมร่วมกันได้แก่ โรงเรียนบ้านหินโคน  โรงเรียนบ้านสวนปอ และโรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน  กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ความรู้และมีประโยชน์ควรแก่การเผยแพร่ในโรงเรียนเป้นลำดับต่อไป

CIMG9667 CIMG9656 CIMG9658

 

คลิกขมภาพเพิ่มเติม