พิธีสวนสนามฯ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ พร้อมผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีสวนสนามทบทวนกฎและคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ในการนี้ นายวิชา  มานะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้อีกด้วย.. ชมภาพ


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ร.ร.เสมาอุปถัมภ์ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

วันที่ 11-13 ธันวามคม พ.ศ. 2556  ที่่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล ได้ส่งนักเรียนที่เข้ารอบระดับภาค แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร  โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เข้ารอบในระดับภาค 3 กิจกรรม ได้แก่  1. การแข่งขัน spelling bee กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3  2. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-3  3. การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้น ม.1-3  ชมภาพกิจกรรม 😀

sema_74

spelling bee ม.1-3

sema_27

การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ม.1-3

sema_16

การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง

>> คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

ประชุมครูศูนย์เครือข่ายจักราช 1

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายจักราช 1  นำโดย นายเกียรติณรงค์  หงษ์แปลง ประธานศูนย์ฯ ได้จัดประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดศูนย์เครือข่ายจักราช 1 อำเภอจักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2  จำนวน  11 โรงเรียน  ซึ่งในโอกาสนี้ นายวิชา  มานะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้บรรยายพิเศษ อีกด้วย

IMG_9550

IMG_9552

IMG_9526

IMG_9609

IMG_9617

 

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 😀

ค่ายสุนทรียภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ต.หินโคน อ.จักราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายสุนทรียภาพทางดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

IMG_9736

IMG_9668

IMG_9705

IMG_9790

IMG_9842

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด