กิจกรรม “Bike for Dad” สพป.นครราชสีมา เขต 2

กิจกรรมการนิเทศทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการนิเทศทางการศึกษา จากหน่วยงานบังคับบัญชาในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศเต็มพิกัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การติดตามการนิเทศภายใน ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนได้รับผลตอบรับที่ดี และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง

IMG_4056IMG_4061IMG_4385


ร.ร.เสมาอุปถัมภ์ ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

วันที่ 11-13 ธันวามคม พ.ศ. 2556  ที่่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล ได้ส่งนักเรียนที่เข้ารอบระดับภาค แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร  โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่เข้ารอบในระดับภาค 3 กิจกรรม ได้แก่  1. การแข่งขัน spelling bee กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.1-3  2. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-3  3. การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้น ม.1-3  ชมภาพกิจกรรม 😀

sema_74

spelling bee ม.1-3

sema_27

การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ม.1-3

sema_16

การแข่งขัน ขับขานประสานเสียง

>> คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

ประชุมครูศูนย์เครือข่ายจักราช 1

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เครือข่ายจักราช 1  นำโดย นายเกียรติณรงค์  หงษ์แปลง ประธานศูนย์ฯ ได้จัดประชุมครูและผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดศูนย์เครือข่ายจักราช 1 อำเภอจักราช สพป.นครราชสีมา เขต 2  จำนวน  11 โรงเรียน  ซึ่งในโอกาสนี้ นายวิชา  มานะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้บรรยายพิเศษ อีกด้วย

IMG_9550

IMG_9552

IMG_9526

IMG_9609

IMG_9617

 

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 😀

1 2