พิธีสวนสนามฯ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ พร้อมผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ กองลูกเสือโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีสวนสนามทบทวนกฎและคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ในการนี้ นายวิชา  มานะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวนสนามในครั้งนี้อีกด้วย.. ชมภาพ


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม