วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวนการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย(29 ก.ค.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและอนุรักษ์ภาษาไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมหลายกิจกรรม เช่น การเข้าฐานเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย การประกวดวาดภาพ การคัดลายมือเป็นต้น

คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ( 29 กรกฎาคม ) โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมในทุกระดับชั้น  กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดการแต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดี  การแสดงของนักเรียน  การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  และการแบ่งฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยได้อย่างสนุกสนาน  กิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

IMG_2992 IMG_2982

 

คลิก ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด