ถวายเทียนพรรษาวัดโนนเสมา

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนทุกระดับชั้น ฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโนนเสมา และได้เวียนเทียนรอบอุโบสถวัดโนนเสมา เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


 🙂 คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่ 🙂

 

เทียนพรรษาพระราชทาน วัดโนนเสมา

วันที่ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา วัดโนนเสมา ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อบต.หินโคน โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ่และชาวบ้านโนนเสมา ได้จัดขบวนแห่ เนื่องในโอกาสรับเทียนพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอจักราช ในการนี้มีข้าราชการ ประชาชนในอำเภอจักราช เข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

IMG_3982

IMG_3766 IMG_3778 IMG_3933 IMG_4021

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แห่เทียนพรรษา ถวายวัดโนนเสมา

นที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยคณะครู-นักเรียน ได้ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดโนนเสมา  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก  ขบวนแห่มีความสวยงาม และพร้อมเพรียง  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญร่วมกัน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_2491 IMG_2577

 


คลิก ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

1 2