กิจกรรมวันครู อำเภอจักราช 2558

วันที่ 16  มกราคม  พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมวันครูอำเภอจักราช ณ โรงเรียนจักราชวิทยา  โดยมีข้าราชการครูสังกัดสพป. นม.2 สพม.31 และครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอจักราช เข้าร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์  อย่างพร้อมเพรียง  ในการนี้ นายวิชา  มานะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  ได้ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมพิธีในภาคเช้า  หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีของข้าราชการครูในศูนย์เครือข่ายต่างๆ และกิจกรรมสังสรรค์ในภาคค่ำ  กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่