รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดยุงลาย

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านพิษภัยจากยาเสพติด และรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  โดยมีกิจกรรมได้แก่ การเชิญวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภอ.จักราช Read more