งานบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ)บ้านโนนเสมา

วันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2558  บ้านโนนเสมา ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ได้จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติประจำปีขึ้น ซึ่งมีการแห่พระเวสสันดร นางมัทรี กัณหา ชาลี  ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของท้องถิ่น มีชาวบ้าน เด็กๆ และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญของหมู่บ้านอย่างล้นหลาม เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา  … ครูอนนท์  ถ่ายภาพ 🙂

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่