แห่เทียนพรรษา ถวายวัดโนนเสมา

นที่ 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยคณะครู-นักเรียน ได้ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดโนนเสมา  กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างมาก  ขบวนแห่มีความสวยงาม และพร้อมเพรียง  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญร่วมกัน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_2491 IMG_2577

 

คลิก ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด