ครูและบุคลากรทัศนศึกษาทะเลตะวันออก 2014

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2557  ที่ผ่านมา คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครื่อข่ายจักราช 1 กลุ่มหินโคนเดิม  ได้แก่ โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านสวนปอ โรงเรียนบ้านหินโคน โรงเรียนบ้านหนองจรเข้หิน และโรงเรียนหนองพลวงพิทยา  ได้ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ทางฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง  และจังหวัดตราด  สถานที่ไปเยี่ยมได้แก่ เกาะเสม็ด และเกาะหวาย จังหวัดตราด เป็นต้น  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

IMG_7894

IMG_7457

 

คลิกชมภาพ :    (อัลบั้ม 1 )     (อัลบั้ม 2 )

..