ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยผู้อำนวยการอำพร  ทวรรณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดไปที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย และได้ไปกราบไหว้พระในวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายวัด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจ ได้รับความรู้ และมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมสำเร็จลงไปด้วยดี  ชมภาพเพิ่มเติม  (ภาพโดย ครูอนนท์)

คลิกชมภาพทั้งหมด ที่นี่