ลูกเสือเนตรนารี ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6

วันที่ 25  พฤศจิกายน  2557  ที่ผ่านมา กองลูกเสือเนตนารี โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้ทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ รองผู้กำกับ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  เสร็จจากพิธีดังกล่าว ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_9286IMG_9291IMG_9304

 

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด