ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดยองแยง

วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 เข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนครราชสีมา (วัดยองแยง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  กิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี

ชมภาพ…

  🙂  คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่  😀  _/\_