ค่ายสุนทรียภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ต.หินโคน อ.จักราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายสุนทรียภาพทางดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

IMG_9736

IMG_9668

IMG_9705

IMG_9790

IMG_9842

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด