ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดยองแยง

วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 เข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนครราชสีมา (วัดยองแยง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  กิจกรรมสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดี

ชมภาพ…

  🙂  คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่  😀  _/\_

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่  16-18  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดยนายอำพร  ทวรรณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดยองแยง (ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันการติดยาเสพติด) อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  กิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
IMG_1546

IMG_1616

IMG_1742

 

คลิก ชมอัลบั้มภาพกิจกรรมทั้งหมด