เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้นำนักเรียนทุกระดับชั้น ฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโนนเสมา และได้เวียนเทียนรอบอุโบสถวัดโนนเสมา เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 🙂 คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่ 🙂