วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดย นายอำพร ทวรรณกุล คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงของนักเรียนเป็นต้น กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ (อัลบั้ม 1)

คลิกชมภาพเพิ่มเติมที่นี่ (อัลบั้ม 2)

 

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ โดยความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและพระคุณเจ้าจากวัดโนนเสมา  ซึ่งมีกิจกรรมที่สร้างความประทับใจได้แก่ กิจกรรมการกราบแม่ ไหว้แม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี 2557 อีกด้วย

IMG_3290 IMG_3253 IMG_3209

 

ชมภาพทั้งหมด

 

วันแม่แห่งชาติ 2556

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมการกราบแม่ โดยมีนายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชาวบ้านทั่วไป เข้ากิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย…

 âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì

âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì

IMG_7704 âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì Read more