วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ โดยความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและพระคุณเจ้าจากวัดโนนเสมา  ซึ่งมีกิจกรรมที่สร้างความประทับใจได้แก่ กิจกรรมการกราบแม่ ไหว้แม่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้กำเนิด  นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นประจำปี 2557 อีกด้วย

IMG_3290 IMG_3253 IMG_3209

 

ชมภาพทั้งหมด