กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา 2563

[mfb_pe url=”https://www.facebook.com/media/set/?vanity=semakorat2&set=a.1682086268638407″ mbottom=”50″]

[mfb_pe url=”https://www.facebook.com/media/set/?vanity=semakorat2&set=a.1682066158640418″ mbottom=”50″]

[mfb_pe url=”https://www.facebook.com/media/set/?vanity=semakorat2&set=a.1682109905302710″ mbottom=”50″]