กีฬาภายในโรงเรียน

วันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในให้กับนักเรียน โดยมีการจัดขบวนพาเหรดที่สวยงาม การแข่งขันกรีฑา  กีฬาพื้นบ้าน กีฬาชนิดต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย

IMG_6086 IMG_6106 IMG_6055 IMG_6112 IMG_6247 IMG_6694 IMG_6797

 

คลิกชมภาพเพิ่มเติมที่นี่