กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558

วันที่ 23 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และนักเรียนทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ ชมภาพ

คลิกชมภาพตามกิจกรรม
           
ภาพขบวนพาเหรด-พิธีเปิด
ภาพการแข่งขันกรีฑา
ภาพการแข่งขันฟุตบอล
ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล-เปตอง
ภาพการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
ภาพสีสันกองเชียร์
ภาพพิธีปิดการแข่งขัน