ผลการสแกนเด็กอ่านออกเขียนได้

ed17-12-07-2012-pp2 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็น “ผลการสแกนเด็กอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทั่วประเทศ” และประเด็น “การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง”

 

● ผลการสแกนเด็กอ่านออก เขียนได้

รมว.ศธ.กล่าว ว่า ขณะนี้ได้รับทราบผลสแกนการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทั่วประเทศ ซึ่ง สพฐ.ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. นักเรียนชั้น ป.3 ทั่วไป จำนวน 445,000 คน พบว่า

– อ่านไม่ได้ 27,000 คน คิดเป็น 6.27%
– อ่านได้แต่อยู่ในระดับควรปรับปรุง 23,700 คน คิดเป็น 5.32%
– อ่านได้แต่ไม่เข้าใจ 14,600 คน คิดเป็น 3.2%
– อ่านได้ เข้าใจบ้าง (ควรปรับปรุง) 62,000 คน คิดเป็น 14% Read more