กิจกรรมการนิเทศทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการนิเทศทางการศึกษา จากหน่วยงานบังคับบัญชาในทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศเต็มพิกัด เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การติดตามการนิเทศภายใน ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนได้รับผลตอบรับที่ดี และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง

IMG_4056IMG_4061IMG_4385