สรุปเหรียญรางวัลระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์

1 5 6 7 8 9 25