พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือคณะลูกเสือแห่งชาติ

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุยายน 2559 นายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ พร้อมคณะครู นักเรียนและบุคลากร ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เข้าร่วมประกวดการเดินสวนสนามครั้งแรกครับ กับกองลูกเสือโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์

1 2 3 4 5 6 25