ศูนย์ฯจักราช 1 เข้าค่ายลูกเสือ PS Camp

สีสันกองเชียร์ กีฬาศูนย์เครือข่ายจักราช 1

ขบวนพาเหรดกีฬาศูนย์เครือข่ายจักราช1

การแข่งขันกรีฑา ศูนย์เครือข่ายจักราช 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี 2561

1 8 9 10 11 12 38