วันพ่อแห่งชาติ 2556

วันที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำโดย นายอำพร  ทวรรณกุล พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้จัดงาน 5 ธันวา มหาราช และร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง รวมทั้งพระคุณเจ้าจากวัดโนนเสมาทุกรูป  ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจนสำเร็จลงด้วยดี

IMG_1601 IMG_1604 IMG_1610 IMG_1621 IMG_1667

IMG_1721 IMG_1745

 

คลิกชมภาพทั้งหมด

.

วันแม่แห่งชาติ 2556

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีถวายพระพรองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์  กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน และกิจกรรมการกราบแม่ โดยมีนายอำพร ทวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ นำคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชาวบ้านทั่วไป เข้ากิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครอบครัวของนักเรียน ตลอดจนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วย…

 âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì

âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì

IMG_7704 âçàÃÕ¹àÊÁÒÍØ»¶ÑÁÀì Read more

1 3 4 5