ชั้น ป.4 – ม. 3 ทัศนศึกษา “โครงการชั่งหัวมัน” จ.เพชรบุรี

ระดับชั้น อนุบาลทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

ป.1-3 ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

นักเรียนอนุบาลทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่ 4 กันยายน 2558 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-2 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

ป.1-ม.3 ทัศนศึกษาทุ่งดอกกระเจียว-วัดบ้านไร่

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ จัดทัศนศึกษาทุ่งดอกกระเจียว-วัดบ้านไร่ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3

อัลบั้ม 1

อัลบั้ม 2

1 2 3