ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 2  บ้านโนนเสมา  ตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

สีประจำโรงเรียน

ม่วง – เหลือง

คำขวัญและคติประจำโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา

จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา  2564

ครู                            จำนวน    21    คน

พนักงานราชการ     จำนวน      –    คน

ครูธุรการ                  จำนวน     1    คน

นักการภารโรง         จำนวน     1    คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2564

277  คน (จากข้อมูล DMC 10 พ.ย. 64)

การจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ

ระดับก่อนประถมศึกษา (อ. 2 – อ. 3)
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

พื้นที่บริการจำนวน 7 หมู่บ้าน

  • บ้านโนนเสมา หมู่ 2
  • บ้านโนนเสมา หมู่ 3
  • บ้านโนนมะนาว
  • บ้านหินโคนพัฒนา
  • บ้านโคกซาด หมู่
  • บ้านหนองพฤกษ์
  • บ้านหนองบัวกลาง

ภาษา

ภาษาอีสาน และภาษาโคราช

ศาสนาและวัฒนธรรม

     นับถือศาสนาพุทธ มีสังคมวัฒนธรรมแบบคนอีสานทั่วไป ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง มีแหล่งน้ำในชุมชนคือ อ่างเก็บน้ำลำฉมวก มีการทำประมงพื้นบ้าน ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงวัว เป็นต้น

การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *