ผลงานนักเรียนที่ผ่านมา

 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายพัฒนพงศ์ สืบวงษ์
เด็กชายอาทิตย์ ภู่นอก
เด็กชายเอกชัย หนองบุญ

 •  เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงรัชนีกร ม่วงน้อย

 • รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กชายวรวุฒิ ชำนาญหมอ
เด็กชายสุวิทย์ คตกฤษณ์
เด็กชายมาริษา แจ้งทองหลาง

 • เหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

นางสาวสโรชา ทองกลาง
เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณทา
เด็กหญิงกันยารัตน์ อะโน
เด็กหญิงทิพวรรณ อ่อนสุวรรณ์
เด็กหญิงธนพร ชำนาญไพร
เด็กชายชัชวาล ชุดทองหลาง

 •  เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงไข่มุก คบทองหลาง

 •  เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงรสรินทร์ สุวรรณจักร
เด็กหญิงณัฐพร คบทองหลาง
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา บ่อพิมาย

 • เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงมนทิรา แย้มประโคน

 • เหรียญเงิน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กชายจักรชัย ตามทอง
เด็กชายเสกสรรค์ ยันพิมาย
เด็กชายณัฐพล จงน้อมกลาง
เด็กชายเมธี โนนโพธิ์
เด็กชายวุฒศักดิ์ อะโน

 • เหรียญเงิน Cross Word ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2เด็กหญิงรัชนีกร ม่วงน้อย

เด็กชายธีระพงษ์ นามนานอก

 •  เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  

เด็กชายสุริยา ทวยไธสง

 • เหรียญเงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงวิภาดา กองกระโทก

 •  เหรียญทองแดง Cross Word ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงพรพิมล กอนไธสง
เด็กชายสงกรานต์ ชำนาญไพร
เด็กชายสุภัทร พิมพ์วัน

 • เหรียญทองแดง A-math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ สุวรรณทา

 • เหรียญทองแดง ซูโดกุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กชายวันเฉลิม เจิมไธสง

 • เหรียญทองแดง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงสุนิษา ดวงพิมาย

 • เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เด็กหญิงบุษกร เยี่ยงอย่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *