ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล : นายอำพร ทวรรณกุล
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิ : ค.ม. บริหารการศึกษา
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.นครราชสีมา เขต 2
โรงเรียน : เสมาอุปถัมภ์
เบอร์โทร : 091-8355469
mail : sema.sch2013@gmail.com