พิธีเปิดโครงการเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน

ผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

ชั้น ป.4 – ม. 3 ทัศนศึกษา “โครงการชั่งหัวมัน” จ.เพชรบุรี

ระดับชั้น อนุบาลทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

1 2 3 25